Tüm Türkiye'ye Kargo Bedava

100 TL ve Üzeri Seçili Birçok Üründe

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. KONU

İşbu Satış Sözleşmesinin konusu, SATICI' nın, SİPARİŞ VEREN ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

İş bu mesafeli satış sözleşmesini kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi SATICI tarafından onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. ARACI HİZMET SAĞLAYICININ (NARWOO) KONUMU

Narwoo işbu sözleşme açısından aracı hizmet sağlayıcıdır. Taraflar işbu sözleşme konusu mal veya hizmetin satışında Narwoo’nun herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Narwoo ile akdetmiş oldukları Üyelik Sözleşmeleri’nin hükümlerini ve tarafların Narwoo karşısındaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

3. SATICI BİLGİLERİ (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.)

Unvanı:
 Adresi:  
Telefon:  
      Fax: -
 Eposta: 

4. ALICI BİLGİLERİ (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

Teslim edilecek kişi:
Teslimat adresi:

 

5. SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ (Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır.)

Adı, soyadı/Unvanı:
Adresi:
Telefon:
Fax:
Eposta/Kullanıcı adı:

6. ARACI HİZMET SAĞLAYICI (NARWOO)

6.1 Aracı hizmet sağlayıcı Narwoo’nun ticaret unvanı Narwoo Bilişim ve Teknoloji Limited Şirketi  (Üsküdar V.D. & No. 6291328152)’dir.

6.2 Aracı Hizmet Sağlayıcı Narwoo’nun Mersis numarası 0629132815200001’dır.

6.3 Aracı Hizmet Sağlayıcı Narwoo’nun adresi Selami Ali Mah. Şehit Asteğmen Halil Ögel Sk. No: 19 İç Kapı No: 1 Üsküdar/ İstanbul’dur.

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

7.1 Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve ürün detayı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve ürün detayı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Ürün Açıklaması

Satış Kuru

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

 

 

 

 

 

Kargo Tutarı

 

 

 

 

Toplam

 

 

7.4. Ödeme Şekli ve Planı:   

 1. 5. Teslimat Adresi:  
 2. 6. Teslim Edilecek Kişi:   
 3. 7. Fatura Adresi: 
 4. 8. Sipariş Tarihi:  
 5. 9. Teslimat Tarihi : Sipariş tarihinden itibaren 30 gündür.. 
 6. 10. Teslimat Şekli: Aksi belirtilmedikce kargo - kurye ile olcaktır. 

 

 Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

 

8.  FATURA BİLGİLERİ

Vergi Dairesi (Kurumsal):  

Vergi Numarası (Kurumsal) veya T.C. kimlik Numarası (Bireysel):  

E-Posta/Kullanıcı Adı:  

Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir

 

9. GENEL HÜKÜMLER

 1. 1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. 2. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. 3. SATICI, Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 
 4. 4. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. 5. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
 6. 6. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak siteye ve tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. 7. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. 8. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. 9. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 10. 10. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir.
 11. 11. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
 12. 12. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

10. ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin, hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

 

11. CAYMA HAKKI:

 1. 1. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
 2. 2. Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde sözleşmenin kurulduğu tarih olan satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı cayma hakkını kullanması ile birlikte ürünü aşağıda belirtilen şekilde satıcıya iade etmelidir.
 3. 3. Alıcı, Narwoo hesabında “Siparişlerim” sayfasından gerekli yönlendirmeleri takip ederek “iptal, iade ve cayma” bağlantısına tıklayarak cayma hakkından faydalanabilir.
 4. 4. Alıcının, cayma hakkını kullanmak için ilgili bağlantıya tıkladıktan sonra 10 gün içinde ürünü satıcıya iade etmesi gerekmektedir. Satıcının adres bilgileri “iptal, iade ve cayma” sayfasından edinilebilmektedir.
 5. 5. Alıcı iade edeceği malı Satıcı’ya Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir.
 6. 6. Alıcı’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen Satıcı’nın iade için öngördüğü anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.
 7. 7. Üçüncü kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 8. 8. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

12. İADE KOŞULLARI:

 1. 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 2. 2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
 3. 3. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 
 4. 4. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

13. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER: 

 1. 1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 2. 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. 
 3. 3. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde;
 4. 4. Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde;
 5. 5. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde ve
 6. 6. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri). Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (Satıcı’nın düzenli teslimatları ile Alıcı'nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.
 7. 7. Tatil kategorisinde satışa sunulan bu tür mal ve hizmetlerin iptal ve iade şartları her Satıcı’nın uygulama ve kurallarına tabidir.

 

14. ÖDEME VE TESLİMAT

Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, NARWOO BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ LİMİTED şirketine ait Ziraat Bankası A.Ş. bankasını Kadıköy/İstanbul Şubesi, Şube Kodu : 0625, Hesap No :  625-96154013-5001, IBAN : TR 4700 0100 0625 9615 4013 5001 numaralı TL hesaplarımızdan herhangi birine yapabilirsiniz.

Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, her türlü kredi kartınıza online tek seferde ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Sitemiz üzerinden anlaşmalı online ödeme yöntemlerini tercih ederek ödeme yapabilirsiniz.

 

 

Sepetim
Ara Toplam 0.00 ₺
Kargo Tutarı 0.00 ₺

Genel Toplam 0.00 ₺
Sosyal Ticaret Tümünü Gör