Tüm Türkiye'ye Kargo Bedava

100 TL ve Üzeri Seçili Birçok Üründe

Satıcı İlan ve Komisyon Sözleşmesi

SATICI İŞ ORTAKLIĞI, İLAN ve KOMİSYON SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR
  1. 1. İşbu Satıcı İş Ortaklığı, İlan ve Komisyon  Sözleşmesi ("Satıcılık Sözleşmesi") Merkezi Selami Ali Mah. Şehit Asteğmen Halil Ögel Sk. No: 19 İç Kapı No: 1  34664 Üsküdar/ İstanbul adresinde bulunan Narwoo Bilişim ve Teknoloji Limited Şirketi  ("Narwoo") ile sözleşmenin altında imza ve kaşesi bulunan Satıcı ("Satıcı") arasında, Satıcı’nın Narwoo’nun Websitesi’nde sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.
  2. 2. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nde Narwoo ve Satıcı ayrı ayrı "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.

 

 1. KONU, AMAÇ VE KAPSAM
  1. 1. İşbu Sözleşme’nin amacı, Narwoo tarafından sunulan Hizmetler’den, Satıcılar’ın yararlanmasına ilişkin şartların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespitidir
  2. 2. Narwoo, www.narwoo.com alan sanal pazaryerinde alıcı satıcı ve ilgili tarafları alışveriş yapma amacıyla tarafları bir araya getirmektedir. Narwoo, Websitesi’nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.
  3. 3. İşbu Sözleşme uyarınca Satıcı, Narwoo tarafından yönetilmekte olan www.narwoo.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kuracağı Sanal Mağaza’dan satış yapmak, Narwoo ise Satıcı’nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden Satıcı’yı faydalandırmak üzere anlaşmışlardır.
  4. 4. Satıcı, işbu Sözleşme ile Narwoo’yu, kendi ticari temsilcisi sıfatıyla yapmış olduğu satışlara yönelik Alıcılardan ürün bedeli tahsili konusunda yetkilendirmiş olduğunu ve bu ürün bedel ödemelerinin Narwoo’ya yapılması ile Alıcıların ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olacağını, ayrıca kendisine bir ödeme yapmakla yükümlü olmayacağını bildiğini, beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.
 2. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. 1. Satış yapabilmek için Satıcı’nın vergi kimliğine sahip olması ve gerekli belgeleri ibraz etmesi zorunludur. Satıcı, “Satış İçin Gerekli Belge Listesi”nde yer alan belgeleri ibraz etmek ve işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanması esnasında satıcı üyelik ekranına yüklemek zorundadır. Kurumsal satıcılar, kendileri adına işlem yapmaya yetkili kişileri bildirmek zorundadır. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, Narwoo  her zaman ek bilgi ve  belge talep edebilir. Gerekli koşulları sağlayan ve satış yapması Narwoo tarafından onaylanan Satıcı, Websitesi’ndeki formlarda kendisinden istenen tüm bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurmak zorundadır. Satıcı, verdiği bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve aksi halde meydana gelecek zarardan sorumludur.
  2. 2. Satıcı, kayıt esnasında bildirdiği ve ibraz ettiği bilgi ve belgeleri güncel tutmak ve olası değişiklikleri en kısa süre içerisinde Narwoo’ya bildirmek zorundadır.
  3. 3. Satıcı,  Narwoo aracılığıyla işlediği kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemleri çerçevesinde işlediğini, işlediği kişisel verileri yasal işleme amaçları dışında kullanmayacağını ve üçüncü kişilere aktarmayacağını, aksi halde ilgili kişiler ve Narwoo’nun her türlü zararını tazmin edeceğini taahhüt eder.
  4. 4. Satıcı Narwoo’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin haksız rekabet teşkil etmeyeceğini taahhüt eder. Ayrıca tüm bu ilan ve içeriklerin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan satıcı sorumludur.
  5. 5.Satıcı, Narwoo’da satışa sunduğu ürün ve hizmetlerin ve bunları satış yöntemlerinin hukuka aykırı olmayacğaını, herhangi aldatıcı, yanlış veya eksik bilgi içermediğini, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklere ilişkin hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  6. 6. Satıcı, Narwoo’da kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır.
  7. 7. Satıcı, "Yasaklı Ürünler Listesi"ni sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin satışını yapmamak, ilana çıkardığı ürünler sonradan yasaklı hale gelmişse hiçbir ikaz ya da talebe gerek kalmaksızın ilgili ilanları kaldırmak, tamamlanmamış satış süreçlerini sonlandırmak zorundadır. Satıcı’nın bu yükümlülüğüne aykırı davranması halinde, bu nedenle Narwoo’ya yöneltilebilecek sorumluluk satıcıya ait olacak ve Satıcı tarafından tazmin edilecektir.
  8. 8. Satıcı, Narwoo’nun yazılı izni olmaksızın Narwoo’da yer alan içeriklerin bütününü veya bir kısmını ticari amaçlarla kopyalamayacak, işlemeyecek, kullanmayacak veya alenileştirmeyecektir.
  9. 9. Satıcı, satışa sunduğu ürün ve hizmetleri, başta 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikleri olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir biçimde ilan etmek, satmak ve satış sözleşmesinin gereğini ifa etmek zorundadır.
  10. 10. Satıcı, Narwoo’da ilana çıkardığı ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden bizzat ve tek başına sorumlu olacak ve üyelerin gerekli talep ve sorularını en kısa süre içinde ve en uygun biçimde karşılamak sorundadır.
  11. 11. Satıcı, Narwoo üzerinde ve duvarında yayınladığı tüm ilan ve içeriklerde yer alan bilgi ve taahhütler ile bağlıdır.
  12. 12. Narwoo Satıcı’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Websitesi’nde beyan edilen politika, kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı’ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, satış yetkisini ya da üyeliği askıya alabilir veya sonlandırabilir.
  13. 13. Satıcı, Narwoo’yu bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder.
  14. 14. Narwoo, Satıcı tarafından oluşturulmuş ilan, içerik ve görsellerin, reklam ve tanıtım için her türlü görsel ve içerikte kullanabilir. Satıcı buna yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bilabedel Narwoo’ya tahsis ettiği kabul, taahhüt ve beyan eder.
  15. 15. Satıcı, hiçbir şekilde Narwoo kampanya ve indirimlerini manipüle eden davranışlarda bulunmayacaktır.
  16. 16. Satıcı, kendisiyle Narwoo üzerinden iletişime geçen üyeleri haricenalışveriş yapmaya teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri de reddedecektir.
  17. 17. Narwoo, Satıcı tarafından üyelik ve satış onayı işlemleri esnasında ve üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. Narwoo, bu bilgileri sunduğu hizmetlerin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı, kredibilite sorgusu ve sair amaçlarla, kullanabilir ve belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla üçüncü kişilere aktarabilir.
 3. KOMİSYON VE MALİ KONULAR
  1. 1. Satıcı tarafından Narwoo üzerinde ilan edilen ürün ve hizmetlerin ücretleri Narwoo tarafından tahsil edilir. Satıcı, Narwoo’yu kendisi adına ücret ve bedelleri tahsil etme konusunda yetkilendirmiştir. Satıcı, işbu Sözleşme’de belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi  halinde Narwoo’da sunulan hizmetlerden faydalanabilecek ve Websitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemleri karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır.
  2. 2. Narwoo, satıcının ilan ve satışını yaptığı hizmet ürünlerin satışından gelen toplam satış bedeli üzerinden komisyon hakkına sahiptir. Narwoo tarafından Satıcı’ya uygulanacak olan komisyon oranları, ödeme koşulları ve sair mali şartları EK-3’te yer alan "Komisyon Oranları"nda belirlendiği şekilde uygulanacaktır.
  3. 3. Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 230 ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 8 uyarınca satılan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Bu anlamda Satıcı, Alıcı üyeye gönderdiği ürün ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.
  4. 4. İşbu Sözleşme ve üyelik sözleşmesi hükümleri uyarınca, Narwoo, maruz kaldığı her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri veya üçüncü kişilerin taleplerini takdiri tamamen kendisinde olmak üzere Satıcı’nın cari hesabından mahsup edebilir veya Satıcı’dan bizzat tahsil edebilir.
 4. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNAT
  1. 1. İşbu Sözleşme, Satıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerlidir.
  2. 2. Taraflar, herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi her zaman feshedebilir.
  3. 3. Taraflar’dan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.
 5. 4. Satıcı, işbu Sözleşme’nin hükümlerinden birini ihlal etmesi veya Narwoo’da ilan edilmiş ya da edilecek satış kurallarına uyulmaması sebebiyle Narwoo’nın doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü hukuki/idari/cezai zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini ilk talep üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür.
 6. 5. Satıcı, Narwoo aleyhine dava, tüketici şikayeti, savcılık soruşturması ve icra takibi de dahil olmak üzere herhangi bir yasal takibin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan, adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde Narwoo’nun kendisini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Satıcı tarafından, talep edilen süre içinde Narwoo’ya temin edilmeyen bilgi ve belgeler nedeniyle doğacak her türlü zarar ve/veya ceza, Satıcı tarafından tazmin edilecektir.

 

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE BİLDİRİMLER
  1. 1. Narwoo gerekli olduğuna kanaat getirdiği takdirde işbu Sözleşme’nin hüküm ve şartlarını tek taraflı olarak uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Bu kapsamda Narwoo, ücretsiz olarak sunduğu hizmetleri ücretli hale getirebilir, kampanya uygulayabilir, uyguladığı kampanya veya indirimleri geri alabilir ve komisyon oranlarını değiştirebilir. Söz konusu Sözleşme değişikliklerine ilişkin bildirim Narwoo tarafından Satıcı’nın üye olurken bildirdiği adrese e-posta gönderilmesi, satıcı ekranında duyurulması veya  Websitesi’nde yayınlanması yoluyla yapılabilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
  2. 2. Narwoo tarafından sözleşmede, komisyon oranlarında ve satış kurallarında yapılan değişiklikler, satıcıya bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır. Satıcı olası değişikleri Websitesi’nden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.
 2. 3. Taraflar, Satıcı’nın Websitesi’ne üye olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Satıcı’nın Websitesi’ne kayıtlı adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecektir. Satıcı’nın bildirmiş olduğu adres ve/veya e-posta adreslerinin değişmesi durumunda, değişikliğin yazılı olarak derhal Narwoo’ya bildirilmediği takdirde son adres ve/veya e-posta adreslerine yapılan bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.
 1. GİZLİLİK
  1. 1. Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 3 (üç) yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir.
  2. 2. Taraflar, Gizli Bilgiler’in güvenliğini ve gizliliği temin edecek ve alıcı Taraf’ın, ifşa eden Taraf’ın önceden yazılı onayını alması veya söz konusu ifşaatın uygulanan kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceklerdir. Narwoo Gizli Bilgiler’i üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer üyelerin yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer üyelere iletebilir.
 1. MUHTELİF HÜKÜMLER
  1. 1. İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve işbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.                                     
  2. 2. Satıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Narwoo’nun resmi defter ve ticari kayıtları ile Narwoo’nun veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
  3. 3. İşbu Sözleşme’nin ekleri, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşme’yle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve işbu Sözleşme’nin konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm taslakları, anlaşmaları, düzenlemeleri ve mutabakatın ilga etmektedir.
  4. 4. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
  5. 5. Satıcı, Narwoo’nun önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir. Narwoo, satıcının onayına ihtiyaç duymaksızın işbu sözleşmeyi, sözleşmeden tüm hak ve borçlarını üçüncü bir kişiye devredebilir. Böyle bir durumda devralan üçüncü kişi başka hiçbir bildirime gerek duyulmaksızın sözleşmenin tarafı olur. Satıcı, herhangi bir şekilde taraf değişikliğini öğrendiği andan itibaren hak ve yükümlülüklerini yeni taraf nezdinde yerine getirmek zorundadır.
  6. 6. Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

         

8 (sekiz) ana madde, alt betleri ve 3 (üç) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflar’ca her bir hükmü okunarak, Satıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

 

EKLER:

EK-1: Satış İçin Gerekli Belge Listesi

EK-2: Yasaklı Ürünler Listesi

EK-3: Komisyon Oranları

EK-1

SATIŞ İÇİN GEREKLİ BELGE LİSTESİ

 

 1. Kullanıcılar  - Gerçek kişiler:

Bir ticari işletmesi ve vergi levhası olmayan “Kişiler”- bireylerdir.

 

 • Kimlik Belgesinin önlü - arkalı kopyası
 • Her sayfası imzalanmış eksiksiz Narwoo “Satıcılık ve Komisyon Sözleşmesi”. ( İmza sirküsü ile eşleşen firma yetkisinin imzaladığı bu sözleşmenin bir seti  kurye ile Narwoo iletişim adresine gönderilmeli.)

 

         2. İşletmeler - Tüzel Kişilikler:

Bir vergi dairesine bağlı, küçük veya büyük işletme yapısı kazanmış, Şahıs Firmaları, Şirket, A.Ş., Ltd, Koll., Komd., Esnaf, Kobi, Kooperatif vb yapılar.

 

          a- Şahıs Şirketleri ve bireysel firmalar,

 • Kimlik Fotokopisi
 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküleri
 • Her sayfası imzalanmış eksiksiz Narwoo “Satıcılık ve Komisyon Sözleşmesi”. ( İmza sirküsü ile eşleşen firma yetkisinin imzaladığı bu sözleşmenin orijinal bir seti  kurye ile Narwoo iletişim adresine gönderilmeli.

 

         b- Büyük Firmalar (A.Ş., Ltd, Koll., Komd., Esnaf,  Kobi, Kooperatif)

 • Kuruluş Gazetesi
 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküleri
 • Faaliyet Belgesi
 • Her sayfası imzalanmış eksiksiz Narwoo “Satıcılık ve Komisyon Sözleşmesi”. ( İmza sirküsü ile eşleşen firma yetkisinin imzaladığı bu sözleşmenin orijinal bir seti  kurye ile Narwoo iletişim adresine gönderilmeli.)

 

EK-2

YASAKLI ÜRÜNLER LİSTESİ

 

Narwoo  Üzerinden Satılmaya Uygun Olmayan Yasaklı Ürünler

 

 1.  Yasaklı Ürünler Listesi
 • Yasadışı Ürünler
 • Çalıntı mallar
 • Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
 • Sahte para ve belgeler
 • Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları
 • Şifreli yayın çözücüler
 • İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler
 • Yasaklı kitap ve yayınlar
 • İnsan sağlığına zararlı ürünler
 • Uyuşturucu maddeler
 • Alkollü içecekler
 • Tütün mamulleri
 • Elektronik sigaralar ve elektronik sigaraların tamamlayıcı parçaları
 • İlaçlar, tıbbi cihazlar ve diğer benzeri sağlık ürünleri
 • Reçeteli ve reçetesiz ilaçlar, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, homeopatik tıbbi ürünler, enteral beslenme ürünleri, özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar, özel tıbbi amaçlı bebek mamaları
 • Tıbbi cihazlar (Diş macunu, diş protez bakım ürünleri, kondom, hasta altı bezi, inkontinans pedi, topikal uygulanan sıcak soğuk kompres, yara bandı, flaster, pamuk, ağız çalkalama suyu, nefes açıcı burun bantları hariç)
 • Numaralı gözlük camları ve numaralı lensler
 • İşitme cihazları, ortopedik protez ve ortezleri
 • Veteriner tıbbi ürünler
 • Sağlık Bakanlığı tarafından satışı yasaklanmış ürünler (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan izin alınmaksızın sağlık beyanıyla satışa sunulan ürünler, zayıflama hapları, etken madde içeren ürünler, yasak cinsel ilaçlar vb.)
 • Silahlar, Ateşli silahlar
 • Patlayıcı maddeler ve tehlike arz eden diğer ürünler
 • Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletler
 • Yanıcı ve patlayıcı maddeler
 • Biber gazı
 • Elektroşok cihazları
 • PCB (poliklorlu bifeniller) ve bunu içeren ürünler
 • Amonyum Nitrat ve kütlece %28’den daha fazla amonyum nitrattan gelen azot içeren gübreler
 • Kanun ve mevzuat kapsamında satışı (veya internet üzerinden satışı) yasak veya denetime tabi olan ürünler
 • Kanun ve mevzuatlara uygun hazırlanmamış, halk ve toplum sağlığını tehlikeye sokan ürünler
 • Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler
 • Telsizler (Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmelik kapsamında kalan kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihaz ve sistemler hariç)
 • Askeri teçhizat
 • Resmi kıyafetler ve üniformalar
 • Radar dedektörleri
 • Airbag ve ekipmanları
 • Emniyet kemeri adaptörü
 • Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat
 • Maymuncuk ve kilit açıcılar
 • Şans oyunları biletleri
 • Sertifikasız tohumlar
 • Kültür ve tabiat varlıkları
 • Madalya ve nişanlar
 • Kişisel verilere ilişkin kuralları ihlal eder nitelikteki ürünler
 • Kişilik hakları
 • Yüz fotoğrafı, isimler ve imzalar
 • İnsan ve diğer canlı organları
 • Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri
 • Sosyal ağ ve diğer internet üyelik hesapları
 • Kişisel veriler
 • Fikri mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikteki ürünler
 • Telif hakkını haiz ürünler
 • Lisanssız Oyunlar
 • Sahte veya replika ürünler
 • Seri numarası çıkarılmış, kopya ve bandrolsüz ürünler

www.narwoo.com üzerinden satışı yasak olan diğer ürünler

 • Mucizevi tedavi ürün veya hizmetleri, falcılık ve büyücülük ve sair hizmetler
 • Yönlendirme içeriği olan ürün ilanları
 • Görseli ve belirtilen özellikleri ile uylaşmayan ve satıştakinden farklı ürünler
 • Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları
 • Deneme Boyu / numune (tester) ve kutusuz veya teşhir ürünü olan parfüm ve sair kozmetik ürünleri
 • Hisse senedi, tahvil, bono
 • Pornografik içerikli malzemeler
 • Casus kamera ve dinleme cihazları
 • Canlı hayvanlar
 • Yüz fotoğrafı, isimler ve imzalar
 • Oyunlar (5 yıldan eski olmayan lisanssız oyunlar)
 • Yazılımlar (Lisanssız yazılımlar)
 • Tescilli marka olan ürünler
 • Yurtdışından kargo yoluyla gelen ürün

2. Dikkat Edilmesi Gereken Ürünler

 • Etkinlik biletleri 5149 sayılı; "Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" gereği; tüm spor müsabakalarına ait biletlerin www.narwoo.com da satışının yapılması yasaktır. Ayrıca konser, tiyatro, sinema, opera, festival gibi her türlü etkinlik biletlerinin satışı bazı kurallar çerçevesinde serbesttir:
 • Bilet üzerinde yazan satış fiyatının, alıcıların net olarak görebilecekleri şekilde Mağaza Sahipleri tarafından bilet resminde taraması yapılmalıdır.
 • Mağaza Sahipleri www.narwoo.com daki bilet satış fiyatını, biletin üzerindeki fiyattan daha yüksek belirleyemez. Daha yüksek bir fiyatla satışa sunulması durumunda bu satış www.narwoo.com tarafından karaborsacılık olarak değerlendirilir ve satış durdurulabilir.
 • Mağaza Sahipleri, ürün açıklama kısmında etkinliğin yer, tarih ve saat bilgilerini net olarak belirtmeli; ayrıca biletin ne zaman gönderileceğini açık bir şekilde yazmalıdır.
 • Kullanılmış tıbbi cihazlar
 • Yiyecek maddeleri, Kuru gıdalar, konserveler, dondurulmuş gıdaların satımı sırasında Mağaza Sahipleri, ürün açıklamasında, kargonun hangi gün yapılacağı ve son kullanım tarihi veya kaç gün içinde tüketilmesi gerektiği bilgisini yazmakla yükümlüdür.
 • Pastörize edilmemiş şarküteri ürünleri, içeriği belli olmayan, üzerinde üretim tarihi veya son kullanma tarihi basılmamış ürünler, ambalajı hijyenik olmayan, ilaç niteliği taşıyan, üreticisi belli olmayan gıda ve yiyecek maddelerini, meyve sularını, asitli içecekleri listelemek yasaktır.
 • 5262 sayılı "Organik Tarım Kanunu" gereğince, sertifikalandırılmamış ürünlerin ve organik olmayan tarımsal ürünlerin organik ürün adı altında satışının yapılması yasaktır.  Organik ürünlerin satışında ürün sayfasında, sertifikalara ilişkin bilgi verilmesi zorunludur.

3. Hukuki ihlal gerçekleştirebilecek ürünler

 • Kontratlar
 • Telif hakkına sahip ürünler
 • Ülkemizde "telif hakları" olarak da bilinen, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanat ve sinema eserleri üzerindeki haklar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ile korunmaktadır.
 • FSEK ile eser sahipleri yanında, bağlantılı hak sahipleri adı altında, eserin kamuya sunulmasında rol alan kişiler de korunmuştur. Yasaya göre, bağlantılı hak sahipleri şunlardır:
 1. İcracı sanatçılar,
 2. Fonogram (plak) yapımcıları,
 3. Radyo-TV yayın kuruluşları ve
 4. Film yapımcıları.
 • Kanunda, eser sahiplerine, eserleri üzerinde manevi ve mali haklar tanınmıştır. Manevi haklar; umuma arz yetkisi, adın belirtilmesi yetkisi ve eserde değişiklik yapılmasını menetme yetkisidir.
 • Mali haklar ise işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarıdır

 

4-  Kanunda, Bağlantılı hak sahiplerine tanınan haklar ise şunlardır:

 • İcracı sanatçılar aşağıda belirtilen haklara sahiptir:

Bir eseri, sahibinin izniyle özgün bir biçimde yorumlayan icracı sanatçılar, bu icranın tespit edilmesine, bu tespitin çoğaltılmasına, satılmasına, dağıtılmasına, kiralanmasına ve ödünç verilmesine, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine ve temsiline izin verme veya yasaklama hususunda münhasıran hak sahibidirler.

 • Fonogram yapımcıları, aşağıda belirtilen haklara sahiptir:

Bir icra ürünü olan veya sair sesleri, eser sahibinin ve icracı sanatçının izni ile ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları, yapılan tespitin doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması ve kamuya ödünç verilmesi ; işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi ve yeniden iletimi; yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış tespitlerinin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması; telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılması veya sunulması ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda tespitlerine ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimi, hususlarında izin verme ve yasaklama hakkına sahiptirler.

 • Radyo-televizyon kuruluşları aşağıda belirtilen haklara sahiptir :

Radyo ve televizyon kuruluşları, yayınlarının tespit edilmesine, diğer yayın kuruluşlarınca eş zamanlı iletimine, gecikmeli iletimine, yeniden iletimine, uydu veya kablo ile dağıtımına; özel kullanımlar hariç olmak üzere, yayınlarının herhangi bir teknik veya yöntemle, doğrudan veya dolaylı bir şekilde çoğaltılmasına ve dağıtımına; yayınlarının umuma açık mahallerde iletiminin sağlanmasına; tespit edilmiş yayınlarının, gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda yayınlarına ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine; haberleşme uyduları üzerindeki veya kendilerine yöneltilmiş olan yayın sinyallerinin diğer bir yayın kuruluşu veya kablo operatörü veya diğer üçüncü kişiler tarafından umuma iletilmesi ve şifreli yayınlarının çözülmesine, izin verme veya yasaklama hususlarında münhasıran hak sahibidirler.

 • Film yapımcıları aşağıda belirtilen haklara sahiptirler:

Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları, eser sahibinin ve icracı sanatçının izni ile yapılan tespitin; doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması ve kamuya ödünç verilmesi; işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi ve yeniden iletimi; yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış tespitlerinin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması; telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılması veya sunulması ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda tespitlerine ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimi hususlarında izin verme ve yasaklama hakkına sahiptirler.

5. Yasal Yaptırımlar

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda korunan eser sahibinin haklarına ve bağlantılı haklara vaki tecavüzler hukuki ve cezai yönden yaptırımlara bağlanmıştır. Kısaca özetlemek gerekirse;

6. Cezai Hükümler

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, yukarıda belirtilen hakların ihlali halinde ağır müeyyideler öngörmüştür. FSEK'nın 71, 72, 73 ve 80'inci maddelerine göre, eser sahiplerinin ve bağlantılı hak sahiplerinin haklarını ihlâl edenler, iki yıldan dört yıla kadar hapis veya ellimilyar liradan yüzellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden mahkûm edilirler.

7. Hukuki Hükümler

FSEK, ağır cezai müeyyideler yanında, hak sahiplerinin uğrayacakları zararın tazmini için de özel hükümler getirmiştir. Buna göre, hak sahipleri, zararın önlenmesi için mahkemelerden her türlü tedbirin alınmasını, ihlale neden olan kişilerden ise doğan zararın üç katını, talep edebilmektedirler.

Yukarıda kısaca açıklandığı üzere, her türlü eser, fonogram, yapım ve radyo televizyon kuruluşlarının gerçekleştirdikleri yayınları üzerindeki haklara karşı oluşabilecek muhtemel ihlaller suç teşkil etmektedir. Dolayısıyla, eser sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden izin alınmaksızın; DivX, MP3, AVI, MPG, MPEG, WMP vesair formatlardaki eser, fonogram, yapım ve yayınların, CD, DVD gibi taşıyıcılar üzerinde, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması veya internet ortamında paylaşıma sunulması/satılması yasaktır.

 

EK-3

KOMİSYON ORANLARI

 

   Satıcı  Ünvanı    :

                   Tarih   :

                    Kaşe  :

                    İmza  :                                                       

 

Sepetim
Ara Toplam 0.00 ₺
Kargo Tutarı 0.00 ₺

Genel Toplam 0.00 ₺
Sosyal Ticaret Tümünü Gör